ROTTERDAM STERKER, GEZONDER EN VEERKRACHTIGER

Feyenoord City is meer dan een verzameling bakstenen, wegen en parken. Veel meer. Het gebied brengt mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk. Met sport en gezondheid als katalysator maken we de stad sterker, gezonder en nóg veerkrachtiger. Zo ontstaan nieuwe sociaaleconomische kansen. Kansen op werk. Kansen op onderwijs. Maar ook op betaalbaar wonen, recreatie en een betere gezondheid. Kansen voor Rotterdam, maar met name voor de inwoners van Zuid. 

Dat is een stevige ambitie, die alleen kan worden waargemaakt als het fundament ijzersterk is. Daarom worden de sociaalmaatschappelijke ambities ondersteund door vijf pijlers.

1. CLUB & COMMUNITY

Feyenoord ontwikkelt zich tot de grootste multisportclub voor top- en breedtesport van Nederland (met onder meer basketbal, handbal, zaalvoetbal en hockey). Doordat mensen in hun eigen omgeving meer keuze hebben uit verschillende sporten, wordt de drempel om te gaan sporten lager. Zo groeit – zeker ook op Zuid – de community rondom de multisportclub Feyenoord.

2. SCHOOL & WIJK

Sport wordt onderdeel van het DNA van de scholen in en rondom Feyenoord City. Dit realiseren we door scholenprogramma’s gericht op sport, bewegen en gezonde voeding te introduceren (of verder uit te rollen) bij alle basisscholen. Dat moet kinderen aanzetten tot structureel sporten en een gezonde(re) leefstijl. Via zogeheten Feyenoord Street Hubs wordt direct verbinding gelegd met de wijken op Zuid.

3. LEREN & WERKEN

Zowel tijdens de bouw- als exploitatiefase fungeert Feyenoord City als ‘banenmotor’ voor Rotterdammers. Een leerwerkbedrijf moet niet alleen nieuwe banen creëren, maar ook voorzien in stageplekken voor studenten van verschillende niveaus.  

4. RECREATIE & BELEVEN

Een buitenruimte die sport leeft en ademt, moet iedereen – jong en oud, bezoekers en bewoners – uitnodigen om te recreëren en bewegen. Een innovatieve Sport Experience, gebouwd op de technologie van de toekomst, wordt dé plek waar iedereen kan ervaren hoe leuk sport is. Jong en oud kan hier experimenteren met verschillende sporten en onder begeleiding fit- en gezondheidstests laten uitvoeren, onder meer met behulp van virtual reality. 

5. INNOVATIE & ONDERNEMERSCHAP

Feyenoord City brengt kennisinstellingen, publieke en private partijen samen in een Sport & Lifestyle Lab om ideeën te testen en te ontwikkelen op het snijvlak van sport, voeding en gezondheid. Die broedplaats biedt niet alleen stage- en baankansen, maar trekt ook nieuwe ondernemingen en startups aan op het gebied van sport en gezonde leefstijl.  

Meer weten over het sociaaleconomisch programma? In het Masterplan Feyenoord City vind je uitgebreide informatie over de ambities en totstandkoming.